TERMA & SYARAT

Selamat datang ke laman web kami. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan yang berikut, yang, bersama dengan dasar privasi kami, mengawal hubungan dengan anda dengan berhubung dengan http://khidma.ma laman web ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, jangan gunakan laman web kami.

Istilah http://khidma.ma merujuk kepada pemilik / s laman web. Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada terma penggunaan berikut:

Kandungan laman web ini adalah untuk maklumat umum anda dan hanya menggunakannya. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Baik kami maupun mana-mana pihak ketiga tidak memberi sebarang jaminan atau jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan jelas menolak liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan tersebut setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penggunaan maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang terdapat di laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, tata letak, rupa, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain mengikut notis hak cipta, yang merupakan sebahagian daripada terma dan syarat ini.

Semua cap dagang yang diterbitkan semula dalam laman web ini, yang bukan milik atau dilesenkan kepada pengendali, diiktiraf di laman web. Penggunaan laman web ini tanpa kebenaran boleh menimbulkan tuntutan ganti rugi dan / atau menjadi kesalahan jenayah.

Dari semasa ke semasa, laman web ini juga boleh menyertakan pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberikan maklumat lanjut. Mereka tidak menandakan bahawa kami menyokong laman web. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web yang dipautkan.

http://khidma.ma berhak untuk membuat perubahan pada laman web atau bahan yang berkaitan dengan laman web tanpa notis